miércoles, 6 de junio de 2012

Matrícula curso 2012/13


Os prazos de formalización de matrícula serán os seguintes:

a) Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.
b) Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
c) Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e
bacharelato.

A documentación a aportar será a seguinte:
  • Fotocopia da folla do Libro de Familia na que consta o fillo (se non se entregou ainda)
  • 2 fotos tamaño carnet.